Rada Gminy - kadencja 2014-2018

Skład Rady Gminy- kadencja 2014-2018


1.    Runo Sylwester
                     - Przewodniczący Rady Gminy        
2.    Borowy Jan
                  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy        
3.    Borowy Piotr Wojciech       
4.    Brzostek Marek       
5.    Ciskowski Dariusz       
6.    Kochańska Aldona       
7.    Koziara Marek       
8.    Majewski Jerzy       
9.    Mazek Tomasz       
10.    Mikołajczyk Edyta       
11.    Mieczkowska Bożena Danuta       
12.    Parys Józef       
13.    Radziszewski Piotr       
14.    Stefańczyk Antoni Wiesław       
15.    Zadroga Monika   

Burmistrz

 

BURMISTRZ GMINY BROK
Marek Młyński

tel. (29) 74-57-554
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje i zadania Burmistrza

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji,
 • jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 • nadzoruje realizację budżetu Gminy,
 • prowadzi politykę kadrową w Urzędzie i zapewnia podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników,
 • jest zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 • czuwanie nad terminowością wykonywania zadań przez pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnienie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych osób zobowiązanych do składania w/w oświadczeń,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza Gminy wynikających z przepisów prawa i uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy - kadencja 2010-2014

Skład Rady Gminy w Broku (2010-2014)

1. Runo Sylwester – Przewodniczący Rady Gminy
2. Kaczkowski Witold Zbigniew – wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Borowy Arkadiusz
4. Borowy Jan
5. Borowy Piotr Wojciech
6. Brzostek Aneta
7. Brzostek Marek
8. Ciskowski Dariusz 
9. Kańkowska Iwona
10. Kowalczyk Jan
11. Kruk Jacek
12. Sadowski Jan
13. Stefańczyk Wiesław Antoni
14. Urbaniak Agnieszka Iwona

Komisje Rady

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego
Bożena Danuta Mieczkowska - Przewodnicząca Komisji;
Jerzy Majewski – członek Komisji;
Mikołajczyk Edyta – członek Komisji;
Piotr Radziszewski  – członek Komisji;
Sylwester Runo – członek Komisji;
Monika Zadroga – członek Komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

Piotr Wojciech Borowy – Przewodniczący Komisji;
Jan Borowy – członek Komisji;
Kochańska Aldona – członek Komisji;
Koziara Marek – członek Komisji;
Tomasz Mazek – członek Komisji;
Antoni Wiesław Stefańczyk – członek Komisji.

Skład Komisji Rewizyjnej
Marek Brzostek - Przewodniczący Komisji;
Dariusz Ciskowski - członek Komisji;
Józef Parys - członek Komisji.

Rada Gminy - kadencja 2006-2010

Skład Rady Gminy w Broku (2006-2010)

 1. Andryszczyk Robert
 2. Borowy Jan
 3. Brzostek Marek
 4. Cieplak Andrzej
 5. Deputała Renata
 6. Derlatka Kazimierz
 7. Jabłonka-Grabowska Danuta
 8. Kaczyński Krzysztof
 9. Kańkowski Zbigniew
 10. Kotowski Edward - Przewodniczący
 11. Najmoła Wojciech
 12. Ogonowski Ferdynand
 13. Sobieski Andrzej
 14. Sztandera Sylwia
 15. Winecki Mieczysław