Dane

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.


Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy w Broku należy:

 1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie http://www.epuap.gov.pl (Instrukcja dotycząca zakładania konta)
 2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Gminy w Broku (Województwo Mazowieckie – powiat ostrowski) (Instrukcja wyszukiwania podmiotów)
 3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza, jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  a. DOC, RTF, ODT
  b. XLS, ODS
  c. CSV
  d. TXT
  e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG
  f. PDF
  g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)

  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
   

Dane

Gmina
Nazwa Gminy Brok
Rodzaj gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. ostrowski
Kod Pocztowy 07-306
Miejscowość Brok, Plac Kościelny 6
Kontakt tel./fax: +48 29 745-75-54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Burmistrz Gminy Marek Młyński
tel. +48 29 745-75-54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Runo
tel. +48 29 745-75-54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Skarbnik Gminy Hanna Zając
tel. +48 29 745-75-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Administrator BIP

Ewa Młynarczuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Urząd Gminy NIP 759-11-45-129
Urząd Gminy REGON 000528468
Gmina NIP 759-16-24-976
Gmina REGON 550667936
Nr Konta Bankowego

Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Oddział Brok:
84 8923 1018 0200 0101 2002 0004

Nr konta bankowego do wpłat z tytułu podatków i opłat:

34 8923 1018 0200 0101 2002 0128