Burmistrz

 

BURMISTRZ GMINY BROK
Marek Młyński

tel. (29) 74-57-554
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje i zadania Burmistrza

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji,
 • jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 • nadzoruje realizację budżetu Gminy,
 • prowadzi politykę kadrową w Urzędzie i zapewnia podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników,
 • jest zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 • czuwanie nad terminowością wykonywania zadań przez pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnienie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych osób zobowiązanych do składania w/w oświadczeń,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza Gminy wynikających z przepisów prawa i uchwał Rady Gminy.