Instrukcja obsługi BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brok składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Logo BIP, które jest jednocześnie odnośnikiem do ogólnopolskiej strony głównej biuletynu.

  2. Menu nawigacji (poniżej logo) wskazującego aktualną pozycję na stronie. Każda pozycja wyświetlana w menu nawigacji jest jednocześnie odnośnikiem do danej sekcji storny BIP.

  3. Wyszukiwarki (pod menu nawigazji) pozwalającej przeszukiwać zawartość BIP. Przeszukiwana jest zawartość artykułów umieszczanych w BIP pod kątem występowania wpisanego słowa kluczowego. Wyświetlana jest strona z artykułami, które w tytule lub treści zawierają szukane wyrażenie.
  4. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony. 

  5. Treści strony zamieszczonej w środkowej części witryny. W tym miejscu będą pokazywać się informacje, artykuły itp.

  6. Licznika odwiedzin wyświetlającego ile razy strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brok była przeglądana w wyszczególnionych okresach.

 

Po stronie BIP należy poruszać się wybierając lewym przyciskiem myszy pozycje z menu dostępnych z lewej storny witryny. Treść wyświetla się w części środkowej. Każdy artykuł posiada informację o autorze, dacie umieszczenia artykułu, kategorii oraz liczbie odsłon artykułu. Z prawej strony pod tytułem znajduje się ikona pozwalająca wyświetlić wersję artykułu nadającą się do wydrukowania.