Komisje Rady

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego
Bożena Danuta Mieczkowska - Przewodnicząca Komisji;
Jerzy Majewski – członek Komisji;
Mikołajczyk Edyta – członek Komisji;
Piotr Radziszewski  – członek Komisji;
Sylwester Runo – członek Komisji;
Monika Zadroga – członek Komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

Piotr Wojciech Borowy – Przewodniczący Komisji;
Jan Borowy – członek Komisji;
Kochańska Aldona – członek Komisji;
Koziara Marek – członek Komisji;
Tomasz Mazek – członek Komisji;
Antoni Wiesław Stefańczyk – członek Komisji.

Skład Komisji Rewizyjnej
Marek Brzostek - Przewodniczący Komisji;
Dariusz Ciskowski - członek Komisji;
Józef Parys - członek Komisji.