O Projekcie

                

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”Nazwa beneficjenta:  Gmina Brok

Całkowita wartość projektu:  2 367 886,00 zł

Wartość dofinansowania:  100 %

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013

Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Priorytet: 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Termin realizacji projektu: do dnia 31 grudnia 2015r.

W ramach projektu utworzona zostanie na terenie Gminy Brok szerokopasmowa sieć z dostępem do Internetu. Zaprojektowana nowoczesna technologia przewiduje dostęp do internetu we wszystkich gminnych placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich, które zostaną wyposażone w 52 zestawy komputerowe oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne.  80 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma bezpłatny dostęp do internetu i zestaw komputerowy.