Rada Gminy - kadencja 2006-2010

Skład Rady Gminy w Broku (2006-2010)

 1. Andryszczyk Robert
 2. Borowy Jan
 3. Brzostek Marek
 4. Cieplak Andrzej
 5. Deputała Renata
 6. Derlatka Kazimierz
 7. Jabłonka-Grabowska Danuta
 8. Kaczyński Krzysztof
 9. Kańkowski Zbigniew
 10. Kotowski Edward - Przewodniczący
 11. Najmoła Wojciech
 12. Ogonowski Ferdynand
 13. Sobieski Andrzej
 14. Sztandera Sylwia
 15. Winecki Mieczysław