Rada Gminy - kadencja 2010-2014

Skład Rady Gminy w Broku (2010-2014)

1. Runo Sylwester – Przewodniczący Rady Gminy
2. Kaczkowski Witold Zbigniew – wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Borowy Arkadiusz
4. Borowy Jan
5. Borowy Piotr Wojciech
6. Brzostek Aneta
7. Brzostek Marek
8. Ciskowski Dariusz 
9. Kańkowska Iwona
10. Kowalczyk Jan
11. Kruk Jacek
12. Sadowski Jan
13. Stefańczyk Wiesław Antoni
14. Urbaniak Agnieszka Iwona