Referendum Ogólnokrajowe

Prezydent zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa na dzień 6 września 2015 r.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?