Wybory do Parlamentu Europejskiego-25 maja 2014 r.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011.21.112 z poź. zm.)

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

3. Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Brok w wyborach do Parlamentu  Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

4. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brok z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

5. Informacja o zgłoszeniach kandydatów ma członków  Obwodowych Komisji Wyborczych

6. Informacja Burmistrza Gminy Brok o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

7. Informacja Burmistrza Gminy Brok o sprządzeniu spisu wyborców

8. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

9. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

10. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

11. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

12. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   3. Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

13. Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zestawienie zbiorcze głosowania w Gminie Brok na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza- wyniki wyborów