Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Brok z dnia 16 września 2015 r o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  i głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Brok w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Burmistrza Gminy Brok o sporządzonym spisie wyborców z terenu miasta i gminy Brok w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Plakat informacyjny o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Plakat informacyjny o wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Gminy Brok z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Brok.

Uchwały obwodowych komisji wyborczych z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - Gmina Brok