Wybory Prezydenta RP

1. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brok z dnia 16 marca 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

3. Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

 

4. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

5. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Brok w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

6. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 marca 2015 r.  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w trakcie kampanii wyborczej w Wyborach Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.

 

7. Informacja Burmistrza Gminy Brok z dnia 20 kwietnia 2015 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. na terenie Miast i Gminy Brok.

 

8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

9. Skład Osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.